Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - termijn : 8 juni 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - termijn : 24 mei 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 452/2014 wat betreft de schrapping van de modellen voor de vergunningen die aan exploitanten uit derde landen worden afgegeven en voor de bijbehorende specificaties (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - termijn : 2 juni 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Streptomyces K61 (voorheen S. griseoviridis), Candida oleophila stam O, FEN 560 (ook fenegriek of fenegriekzaadpoeder genoemd), methyldecanoaat (CAS 110 42 9), methyloctanoaat (CAS 111 11 5) en terpenoïdenmengsel QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - termijn : 9 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid