Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - termin: 8 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - termin: 24 maja 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 452/2014 w zakresie usunięcia wzorów zezwoleń wydawanych operatorom z państw trzecich i powiązanych z nimi specyfikacji (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - termin: 2 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Candida oleophila szczep O, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), dekanianu metylu (nr CAS 110-42-9), oktanianu metylu (nr CAS 111-11-5) i mieszanki terpenoidów QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - termin: 9 maja 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności