Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - lehota: 8. jún 2016)
pridelené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - lehota: 24. máj 2016)
pridelené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 452/2014, pokiaľ ide o vypustenie vzorov oprávnení vydávaných prevádzkovateľom z tretích krajín a vzorov súvisiacich špecifikácií (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - lehota: 2. jún 2016)
pridelené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 E, pokiaľ ide o Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis), Candida oleophila, kmeň O, FEN 560 (tiež nazývanú senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej), metyl-dekanoát (CAS č. 110-42-9), metyl-oktanoát (CAS č. 111-11-5) a terpenoidnú zmes QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - lehota: 9. máj 2016)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia