Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 9. marec 2016 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - rok: 8. junij 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - rok: 24. maj 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 452/2014 v zvezi s črtanjem predlog za dovoljenja, izdana operatorjem iz tretjih držav, in za povezane specifikacije (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - rok: 2. junij 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede Streptomyces K61 (prej S. griseoviridis), Candida oleophila, sev O, FEN 560 (ki se imenuje tudi sabljasti triplat ali seme sabljastega triplata v prahu), metil dekanoata (CAS 110-42-9), metil oktanoata (CAS 111-11-5) in mešanice terpenoidov QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - rok: 9. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov