Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - tidsfrist: 8 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 452/2014 vad gäller strykning av mallar för de auktorisationer som utfärdas till operatörer från tredjeland och för de tillhörande specifikationerna (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis), Candida oleophila stam O, FEN 560 (även kallat bockhornsklöver eller bockhornsklöverfrö i pulverform), metyldekanoat (CAS 110–42–9), metyloktanoat (CAS 111–11–5) och terpenoidblandning QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - tidsfrist: 9 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy