Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3, от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 01/2016.

В съответствие с член 27, параграф 4, от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 01/2016 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 50, параграф 1, от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения срещу предложението за промяна на щатното разписание на Европейската сметна палата.

Правна информация - Политика за поверителност