Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο από την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 4/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου