Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

6. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava se konala dne 25. února 2016 (bod 6 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer za skupinu ALDE o „Odborném posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ ze strany Komise a o nadcházejícím ukončení platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender a Gilles Pargneaux za skupinu S&D o dohodě proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi EU a jejími členskými státy (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 9.3.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí