Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

6.  Leping tubakatootjatega (PMI leping) ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016), mille esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Arutelu toimus 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokolli punkt 6).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis on saadud ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastasest lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu kehtivuse peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International koos tütarettevõtetega ning liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu kehtivuse peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender ja Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Hääletus: 9.3.2016 protokollipunkt 11.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika