Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

6. Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000010/2016) Bart Staes ja José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000014/2016) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000015/2016) Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2016) Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2016) Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000018/2016) Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000019/2016) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Keskustelu käytiin 25. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 6).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi ja Kostas Chrysogonos, GUE/NGL-ryhmän puolesta tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016)

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016)

—   Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia, sekä sopimuksen voimassaolon tulevaa päättymistä (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016)

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016)

—   Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia, ja sopimuksen voimassaolon tulevasta päättymisestä (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016)

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia, ja sopimuksen voimassaolon tulevasta päättymisestä (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016)

—   Inés Ayala Sender ja Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta Philip Morris Internationalin (PMI) ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja yleisestä vapautuksesta (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö