Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 9. ožujka 2016. - Strasbourg

6. Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000010/2016) koje je postavio Bart Staes i José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzeće Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000014/2016) koje je postavio Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000015/2016) koje je postavio Marco Valli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000016/2016) koje je postavio Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2016) koje je postavio Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000018/2016) koje je postavio Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000019/2016) koje je postavio Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rasprava je održana 25. veljače 2016 (točka 6 zapisnika od 25.2.2016.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Duhanskom sporazumu (Sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o duhanskom sporazumu (sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovom općom objavom od 9. srpnja 2004.” te o predstojećem isteku tog sporazuma; (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Duhanskom sporazumu (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovom općom objavom od 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender i Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Sporazumu o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenom između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovoj općoj objavi od 9. srpnja 2004. (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 9.3.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti