Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. kovo 9 d. - Strasbūras

6. Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000010/2016), kurį pateikė Bart Staes ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000014/2016), kurį pateikė Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000015/2016), kurį pateikė Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000016/2016), kurį pateikė Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2016), kurį pateikė Michael Theurer ALDE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000018/2016), kurį pateikė Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000019/2016), kurį pateikė Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. vasario 25 d. (2016 02 25 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu dėl Komisijos atlikto 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninio vertinimo ir netrukus pasibaigsiančio šio susitarimo galiojimo (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer ALDE frakcijos vardu dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ ir artėjančios susitarimo galiojimo pabaigos (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu dėl Komisijos atlikto 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninio vertinimo ir netrukus pasibaigsiančio šio susitarimo galiojimo (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender ir Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu dėl 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Balsavimas: 2016 03 09 protokolo 11.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika