Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Marzu 2016 - Strasburgu

6. Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000010/2016) mressqa minn Bart Staes u José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000014/2016) mressqa minn Ingeborg Gräßle u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000015/2016) mressqa minn Marco Valli u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2016) mressqa minn Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000017/2016) mressqa minn Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000018/2016) mressqa minn Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000019/2016) mressqa minn Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Frar 2016 (punt 6 tal-Minuti ta' 25.2.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi u Kostas Chrysogonos, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Ftehim dwar it-Tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-"Valutazzjoni teknika tal-Kummissjoni dwar l-esperjenza tal-Ftehim Kontra l-Kontrabandu u Kontra l-Falsifikazzjoni u r-Rinunzja Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2004 bejn Philip Morris International u kumpaniji affiljati, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha" u l-iskadenza imminenti ta' dak il-ftehim; (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Ftehim dwar it-Tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-"Valutazzjoni teknika tal-Kummissjoni dwar l-esperjenza tal-Ftehim Kontra l-Kontrabandu u Kontra l-Falsifikazzjoni u r-Rinunzja Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2004 bejn Philip Morris International u kumpaniji affiljati, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha" u l-iskadenza imminenti tal-ftehim; (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, dwar il-"Valutazzjoni teknika tal-Kummissjoni dwar l-esperjenza tal-Ftehim Kontra l-Kontrabandu u Kontra l-Falsifikazzjoni u r-Rinunzja Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2004 bejn Philip Morris International u kumpaniji affiljati, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha" u l-iskadenza imminenti ta' dak il-ftehim; (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender u Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Ftehim kontra l-Kuntrabandu u kontra l-Falsifikazzjoni u r-Rinunzja Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2004 bejn Philip Morris International u kumpaniji affiljati, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Votazzjoni: punt 11.8 tal-Minuti ta' 9.3.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza