Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

6. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Het debat heeft op 25 februari 2016 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 25.2.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de mededeling van de Commissie "Technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds" en de nakende afloop van die overeenkomst (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, over de door de Commissie gepubliceerde technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds, en het feit dat de overeenkomst binnenkort afloopt (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, over de door de Commissie gepubliceerde technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds, en het feit dat de overeenkomst binnenkort afloopt (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, over de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Phillip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 9.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid