Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

6. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Dezbaterea a avut loc la 25 februarie 2016 (punctul 6 al PV din 25.2.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acestui acord (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, referitoare la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acordului (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, referitoare la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acestui acord (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender și Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, referitoare la Acordul din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Vot: punctul 11.8 al PV din 9.3.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate