Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

7. Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerolf Annemans, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, tři posledně jmenovaní k výrokům, které pronesl Eleftherios Synadinos (předsedající odpověděl, že výroky budou prověřeny), Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Timothy Kirkhope, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, a Miguel Urbán Crespo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini a Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post a Nikos Androulakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez a Ernest Maragall.

Vystoupili: Johannes Hahn (člen Komise) a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí