Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 9. marec 2016 - Strasbourg

7. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca) (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca) (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerolf Annemans, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, zadnji trije o izjavah, ki jih je podal Eleftherios Synadinos (predsednik je odgovoril, da bodo te preverjene), Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Timothy Kirkhope, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, in Miguel Urbán Crespo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki jih je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini in Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post in Nikos Androulakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez in Ernest Maragall.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov