Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Съобщение на председателството
Пълни стенографски протоколи

В съответствие с членове 11 и 165 от Правилника за дейността, председателят реши, като незабавна мярка, да отстрани от залата до края на заседанието Eleftherios Synadinos, поради неговото изказване по време на разискването относно подготовката на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Турция.


Председателят помоли Eleftherios Synadinos да напусне заседателната зала, което въпросният направи, придружаван от разпоредителите.

Членовете на Парламента ще бъдат информирани за санкциите, ако има такива, които ще бъдат наложени съгласно член 166 от Правилника за дейността.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност