Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 165 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφασίζει, στο πλαίσιο της λήψης άμεσων μέτρων, να αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης τον Ελευθέριο Συναδινό, λόγω των δηλώσεων στις οποίες προέβη κατά τη συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος ζητεί από τον Ελευθέριο Συναδινό να εγκαταλείψει την αίθουσα, πράγμα που ο τελευταίος πράττει συνοδευόμενος από τους κλητήρες.

Οι βουλευτές πρόκειται να ενημερωθούν για τις τυχόν κυρώσεις που θα επιβληθούν, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου