Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Mededeling van de Voorzitter
Volledige verslagen

Overeenkomstig de artikelen 11 en 165 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten als onmiddellijke maatregel Eleftherios Synadinos voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal te ontzeggen, wegens zijn uitlatingen tijdens het debat over de voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije.


De Voorzitter verzoekt Eleftherios Synadinos de vergaderzaal te verlaten, wat laatstgenoemde doet onder begeleiding van de bodes.

De leden zullen in voorkomend geval in kennis worden gesteld van de sancties die overeenkomstig artikel 166 van het Reglement worden opgelegd.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid