Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Komunikat Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z art. 11 i 165 Regulaminu przewodniczący postanowił przyjąć środek natychmiastowy polegający na wykluczeniu z pozostałej części posiedzenia plenarnego posła Eleftheriosa Synadinosa z powodu jego wypowiedzi podczas debaty nad przygotowaniem posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzjami ze szczytu UE-Turcja.


Przewodniczący poprosił Eleftheriosa Synadinosa o opuszczenie sali posiedzeń plenarnych, co poseł ten uczynił w asyście woźnych.

Posłowie zostaną poinformowani o ewentualnych sankcjach, co do których decyzja zostanie podjęta zgodnie z art. 166 Regulaminu.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności