Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Ελένη Θεοχάρους δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ECR από την 8η Μαρτίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου