Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

10. Промяна на дневния ред

Председателят, след консултация с политическите групи, предложи следните промени:

- последната точка от дневния ред за сряда, изявленията на Съвета и на Комисията относно „Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности“ (точка 78 от дневния ред), се променя на изявление на Комисията;

- окончателното гласуване на доклада Marielle de Sarnez относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016) беше добавено към времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът одобри предложенията.

Дневният ред беше съответно изменен.

Правна информация - Политика за поверителност