Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

10. Päevakorra muutmine

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist järgmised muudatusettepanekud:

- kolmapäeva viimast päevakorrapunkti, st nõukogu ja komisjoni avaldusi "Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse" (päevakorrapunkt 78), muudetakse ja selleks jääb üksnes komisjoni avaldus;

- Marielle de Sarneze raporti (ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (A8-0013/2016)) lõpphääletus lisatakse neljapäevastele hääletustele.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Seega on päevakord muudetud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika