Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

10. Wijziging van de agenda

De Voorzitter stelt na overleg met de fracties de volgende wijzigingen voor:

- het laatste punt op de agenda van woensdag, de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Internationale bescherming van klokkenluiders" (punt 78 van de agenda), wordt een verklaring van de Commissie alleen;

- de eindstemming over het verslag van Marielle de Sarnez over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (A8-0013/2016) wordt ingeschreven onder de stemmingen van donderdag.

Het Parlement keurt deze voorstellen goed.

De agenda wordt aldus gewijzigd.

Juridische mededeling - Privacybeleid