Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

10. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii grup politycznych, zaproponował następujące zmiany do porządku obrad:

- ostatni punkt porządku ze środy, tj. oświadczenia Rady i Komisji w sprawie "Międzynarodowej ochrony demaskatorów" (pkt 78 porządku obrad), został ograniczony do oświadczenia Komisji;

- głosowanie końcowe nad sprawozdaniem Marielle de Sarnez w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (A8-0013/2016) zostało dodane do tury głosowania w czwartek.

Parlament zatwierdził powyższe propozycje.

Porządek obrad został niniejszym zmieniony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności