Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

10. Modificarea ordinii de zi

Președintele, după consultarea grupurilor politice, a propus următoarele modificări:

- ultimul punct de pe ordinea de zi de miercuri, declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Protecția internațională a avertizorilor” (punctul 78 al OJ), devine doar o declarație a Comisiei;

- votul final al Raportului lui Marielle de Sarnez referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (A8-0013/2016) a fost adăugat la timpul afectat votului de joi.

Parlamentul a aprobat aceste propuneri.

Ordinea de zi a fost modificată în consecință.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate