Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg

10. Zmena programu rokovania

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny:

- posledný bod stredajšieho programu rokovania, vyhlásenia Rady a Komisie o medzinárodnej ochrane oznamovateľov korupcie (bod 78 OJ) sa zmenil na jednoduché vyhlásenie Komisie;

- záverečné hlasovanie o správe, ktorú predložila Marielle de Sarnez, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (A8-0013/2016) bol zaradený do hlasovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok.

Parlament tieto návrhy schválil.

Program rokovania je týmto zmenený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia