Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0285(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0047/2016

Ingediende teksten :

A8-0047/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0077

Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

11.3. Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0077)

Juridische mededeling - Privacybeleid