Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0285(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2016

Ingivna texter :

A8-0047/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0077

Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

11.3. Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0077)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy