Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2016

Ingivna texter :

A8-0045/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0078

Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

11.4. Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
(Sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 9.3.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0078)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy