Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 17
CRE 08/03/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

11.6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία του προϋπολογισμού 2017 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2016/2004(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0080)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου