Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2005(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

11.7. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0081)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου