Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0312/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0082

Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

11.8. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2016) зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Разискването се състоя на 25 февруари 2016 г. (точка 6 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 9 март 2016 (точка 6 от протокола от 9.3.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 и B8-0317/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0311/2016

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0312/2016

(за замяна на B8-0312/2016, B8-0314/2016 и B8-0317/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux и Linda McAvan, от името на групата S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes и Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0082)

(Предложенията за резолюции B8-0312/2016, B8-0313/2016 и B8-0316/2016 отпадат.)

(Предложението за обща резолюция RC-B8-0313/2016 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност