Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0312/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0082

Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

11.8. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava se konala dne 25. února 2016 (bod 6 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 9. března 2016 (bod 6 zápisu ze dne 9.3.2016).

Návrhy usnesení B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 a B8-0317/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0311/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0312/2016

(nahrazující B8-0312/2016, B8-0314/2016 a B8-0317/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux a Linda McAvan za skupinu S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes a Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0082)

(Návrhy usnesení B8-0312/2016, B8-0313/2016 a B8-0316/2016 se neberou v potaz.)

(Společný návrh usnesení RC-B8-0313/2016 je bezpředmětný.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí