Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0312/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0082

Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

11.8. Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000010/2016) af Bart Staes og José Bové for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000014/2016) af Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000015/2016) af Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000016/2016) af Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2016) af Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000018/2016) af Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000019/2016) af Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Forhandlingen fandt sted den 25. februar 2016 (punkt 6 i protokollen af 25.2.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 9. marts 2016 (punkt 6 i protokollen af 9.3.2016).

Forslag til beslutning B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 og B8-0317/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0311/2016

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0312/2016

(erstatter B8-0312/2016, B8-0314/2016 og B8-0317/2016):

stillet af:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux og Linda McAvan, for S&D-Gruppen;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes og Benedek Jávor, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0082)

(Forslag til beslutning B8-0312/2016, B8-0313/2016 og B8-0316/2016 bortfaldt).

(Det fælles beslutningsforslag RC-B8-0313/2016 bortfaldt.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik