Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2555(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0312/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0082

Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

11.8. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 februari 2016 (punt 6 van de notulen van 25.2.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 9 maart 2016 (punt 6 van de notulen van 9.3.2016).

Ontwerpresoluties B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 en B8-0317/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0311/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0312/2016

(ter vervanging van B8-0312/2016, B8-0314/2016 en B8-0317/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes en Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0082)

(Ontwerpresoluties B8-0312/2016, B8-0313/2016 en B8-0316/2016 komen te vervallen.)

(De gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0313/2016 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid