Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0312/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0082

Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

11.8. Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2016 r. (pkt 6 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 9 marca 2016 (pkt 6 protokołu z dnia 9.3.2016).

Projekty rezolucji B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 i B8-0317/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0311/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0312/2016

(zastępujący B8-0312/2016, B8-0314/2016 i B8-0317/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux i Linda McAvan, w imieniu grupy S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes i Benedek Jávor, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0082)

(Projekty rezolucji B8-0312/2016, B8-0313/2016 i B8-0316/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

(Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0313/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności