Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0312/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2016 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0082

Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

11.8. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (vot) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Dezbaterea a avut loc la 25 februarie 2016 (punctul 6 al PV din 25.2.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 9 martie 2016 (punctul 6 al PV din 9.3.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 și B8-0317/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0311/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0312/2016

(care înlocuiește B8-0312/2016, B8-0314/2016 și B8-0317/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux și Linda McAvan, în numele Grupului S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes și Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0082)

(Propunerile de rezoluții B8-0312/2016, B8-0313/2016 și B8-0316/2016 au devenit caduce.)

(Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0313/2016 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate