Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

11. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.2. Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.3. Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.4. Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.5. Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I (гласуване)

11.6. Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (гласуване)

11.7. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)

11.8. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност