Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Marzu 2016 - Strasburgu

11. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


11.1. It-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi (test kodifikat) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0075)


11.2. Diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini essenzjali (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tiġi evitata diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini prinċipali (test kodifikat) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0076)


11.3. Ftehim KE-Andorra dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' mgħaxijiet * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0077)


11.4. Ħatra ta' Direttur Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)

Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 9.3.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0078)


11.5. Salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0079)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0079)


11.6. Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni [2016/2004(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0080)


11.7. Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)

Rapport dwar il-konklużjoni ta' Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0081)


11.8. Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000010/2016) imressqa minn Bart Staes u José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000014/2016) imressqa minn Ingeborg Gräßle u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000015/2016) imressqa minn Marco Valli u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2016) imressqa minn Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000017/2016) imressqa minn Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000018/2016) imressqa minn Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000019/2016) imressqa minn Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (il-ftehim mal-PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Frar 2016 (punt 6 tal-Minuti ta' 25.2.2016).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 9 ta' Marzu 2016 (punt 6 tal-Minuti ta' 9.3.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 u B8-0317/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0311/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0312/2016

(flok B8-0312/2016, B8-0314/2016 u B8-0317/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux u Linda McAvan, f'isem il-Grupp S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes u Benedek Jávor, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0082)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0312/2016, B8-0313/2016 u B8-0316/2016 iddekadew.)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0313/2016 iddekadiet.)

Avviż legali - Politika tal-privatezza