Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

11. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

11.2. Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

11.3. Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

11.4. Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

11.5. Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I (stemming)

11.6. Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (stemming)

11.7. Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)

11.8. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid