Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg

11. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Zníženie obsahu síry v niektorých kvapalných palivách ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.2. Obchodná diverzia určených základných liekov do Európskej únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.4. Vymenovanie nového výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.5. Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní ***I (hlasovanie)

11.6. Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (hlasovanie)

11.7. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)

11.8. Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia