Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid