Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Marzu 2016 - Strasburgu

16. Is-sitwazzjoni fl-Eritrea (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u James Carver.

Intervent ta': Jeanine Hennis-Plasschaert.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri u Richard Howitt, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch u Jordi Sebastià, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta u Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 10.3.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza