Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

16. Situația din Eritreea (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Eritreea (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și James Carver.

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri și Richard Howitt, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta și Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 10.3.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate