Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0310/2016

Ingivna texter :

B8-0310/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 17
CRE 09/03/2016 - 17

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0091

Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

17. 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Spyraki, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ivo Vajgl, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 10.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy