Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2894(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0309/2016

Ingediende teksten :

B8-0309/2016

Debatten :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0092

Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

19. Verslag 2015 over Montenegro (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Montenegro (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle en Andi Cristea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Montenegro (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 10.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid