Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0309/2016

Ingivna texter :

B8-0309/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0092

Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

19. 2015 års rapport om Montenegro (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Montenegro (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle och Andi Cristea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák och Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Montenegro (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 10.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy