Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0035/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování
PV 25/10/2018 - 13.4

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

20. Veterinární léčivé přípravky *** I – Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi *** I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Claudiu Ciprian Tănăsescu uvedl zprávu.

Vystoupili: Jasenko Selimovic (navrhovatel výboru AGRI), Stanislav Polčák (navrhovatel výboru AGRI), Alberto Cirio za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere a Clara Eugenia Aguilera García.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias a Klaus Buchner.

Vystoupili: Françoise Grossetête a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 10.3.2016 a bod 7.6 zápisu ze dne 10.3.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí